"Creativity is a choice, not a gift"

Ons uitgangspunt is dat iedereen creatief is, toch is de één creatiever dan de ander. Net als met andere zaken heeft dit vooral te
maken met vaardigheden, ervaring en lef. Iedereen kan creatiever worden als hij of zij durft te doen wat nog niet is gedaan...